Notatki prasowe

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

  • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

  • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

  • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

  • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.

Korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

  • 09.03.2018

W dniu 8 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok (sygn. akt: KIO 2443/17, KIO 2445/17) nakazujący Zamawiającemu wykluczenie konkurencyjnego wykonawcy wobec nałożenia na niego kar administracyjnych za naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. To jeden z pierwszych wyroków nakazujących wykluczenie na tej podstawie.

BIBUS MENOS zwycięzcą III Gali Rozdania Nagród Branżowych CD3D

  • 09.03.2018

Podczas III Gali Rozdania Nagród Branżowych CD3D BIBUS MENOS został ogłoszony zwycięzcą plebiscytu 2017 roku. BIBUS MENOS już drugi raz z rzędu została uznana za najlepszego polskiego dystrybutora przemysłowych drukarek 3D.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - sankcje i odpowiedzialność

  • 08.03.2018

Sankcje przewidziane unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) mają służyć wzmocnieniu procesu harmonizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnić taki sam poziom ochrony w całej UE. Sankcje mają penalizować poszczególne naruszenia ochrony danych osobowych, a w przyszłości stanowić również środek odstraszający dla innych przedsiębiorców.

Zakaz handlu w niedzielę od marca 2018 roku

  • 06.03.2018

Od 1 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, która wprowadza fundamentalne zmiany w dziedzinie wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.