Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA

  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA
  • ul. Hestii 1
  • 81-731 Sopot
  • PL
Opis działalności

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA
  • ul. Hestii 1
  • PL 81-731 Sopot