VAT - kurs online

 • 27.02.2024 - 27.02.2030
 • PL, online online
 • online
 • CRIDO
 • ul. Towarowa 28
 • 00-839 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Kurs "VAT" zapewnia kompleksowe wprowadzenie do zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście transakcji międzynarodowych. W trakcie trzech wykładów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat raportowania VAT dla usług transgranicznych finansowych, dokumentacji niezbędnej do zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów, oraz zasad dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Kurs ten jest idealny dla osób poszukujących praktycznej wiedzy na temat VAT w kontekście handlu międzynarodowego, pomagając w zrozumieniu kluczowych aspektów podatkowych, które mają bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw działających na rynkach globalnych.

report image
Ten kurs oferuje dogłębne spojrzenie na trzy kluczowe obszary związane z VAT w międzynarodowym kontekście biznesowym.

Rozpoczynając od "Usług transgranicznych finansowych – raportowanie VAT", uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo raportować VAT dla usług finansowych przekraczających granice krajów, co jest kluczowe dla uniknięcia błędów podatkowych i maksymalizacji zgodności z przepisami.

Następnie, w części "Eksport towarów – jakie dokumenty są niezbędne dla zastosowania 0% VAT", kurs kładzie nacisk na praktyczne aspekty dokumentacji wymaganej do skorzystania ze stawki 0% VAT przy eksporcie towarów. Ta wiedza jest niezbędna dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy, umożliwiając im korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku. 

Ostatni wykład, "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów", zapewnia przegląd procedur i wymogów VAT dotyczących nabycia towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo dokonywać takich transakcji, co jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z prawem i uniknięcia potencjalnych kar. 

Kurs "VAT" jest doskonałym zasobem dla księgowych, doradców podatkowych, oraz przedsiębiorców zaangażowanych w handel międzynarodowy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat VAT i jego wpływu na transakcje międzynarodowe.

Zobacz teraz: VAT (kurs) (cridoteka.pl)
 • CRIDO
 • ul. Towarowa 28
 • 00-839 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie biznesowe w Krakowie – kontrole w cenach transferowych

 • 23.05.2024
 • PL 31-545, Kraków

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Gliwicach – kontrole w cenach transferowych

 • 22.05.2024
 • PL 44-100 , Gliwice

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Gdańsku – kontrole w cenach transferowych

 • 21.05.2024
 • PL 80-309, Gdańsk

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Poznaniu – kontrole w cenach transferowych

 • 16.05.2024
 • PL 60-204, Poznań

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.