Prawo holdingowe – nowelizacja KSH. Kurs online

 • 27.02.2024 - 27.02.2030
 • PL, online online
 • online
 • CRIDO
 • ul. Towarowa 28
 • 00-839 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie stosunkowo niedawno to najprawdopodobniej największa reforma prawa handlowego od 20 lat. Wprowadzone zostają m.in. regulacje prawa holdingowego oraz nowe uprawnienia rad nadzorczych. Zobacz nasz kurs, by dowiedzieć się więcej.

report image
Odkryj kluczowe aspekty nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące prawa holdingowego na naszym kursie „Prawo holdingowe - nowelizacja KSH”. W ciągu ośmiu wykładów eksplorujemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne implikacje najnowszych zmian w przepisach. Od omówienia, jak powstaje formalny holding, poprzez szczegóły dotyczące ustania uczestnictwa w grupie spółek, aż do definicji grupy spółek oraz analizy praw i obowiązków wynikających z nowelizacji. Kurs szczegółowo przybliża tematy takie jak badanie rachunkowości i działalności grupy spółek na wniosek wspólników, wiążące polecenie oraz konsekwencje jego odmowy, a także warunki zwolnienia z odpowiedzialności członków organów zarządzających. Zakończenie kursu poświęcone jest kompleksowemu przeglądowi zmian w prawie holdingowym, przygotowując uczestników do efektywnego zarządzania i adaptacji w nowym środowisku prawnym. Idealny dla prawników korporacyjnych, członków zarządu, akcjonariuszy i doradców, ten kurs stanowi niezbędne źródło wiedzy o aktualnym stanie prawnym dotyczącym holdingów.

Zobacz teraz: 
Prawo holdingowe - nowelizacja KSH (kurs) (cridoteka.pl)


 • CRIDO
 • ul. Towarowa 28
 • 00-839 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie biznesowe w Krakowie – kontrole w cenach transferowych

 • 23.05.2024
 • PL 31-545, Kraków

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Gliwicach – kontrole w cenach transferowych

 • 22.05.2024
 • PL 44-100 , Gliwice

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Gdańsku – kontrole w cenach transferowych

 • 21.05.2024
 • PL 80-309, Gdańsk

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.

Spotkanie biznesowe w Poznaniu – kontrole w cenach transferowych

 • 16.05.2024
 • PL 60-204, Poznań

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wzrosła liczba kontroli skarbowych i celno-skarbowych, również w obszarze cen transferowych. Podmioty, u których wszczynana jest kontrola są coraz staranniej dobierane. Jest to wynikiem zbierania przez organy podatkowe coraz większej ilości informacji na temat podatników, m.in. przez formularz TPR. Dzięki szczegółowej analizie danych, do kontroli wybierane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest zdecydowanie wyższe.