Outsourcing pracowniczy – korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców?

 • 14.06.2022
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Na czym polega outsorucing pracowniczy i dlaczego właściwe sformułowanie umowy, zawieranej między spółkami, w których jedna udostępnia drugiej własne zasoby ludzkie, jest tak istotne?

report image
Choć przepisy nie regulują kwestii outsourcingu pracowniczego, ta nowoczesna strategia zarządzania firmą w ostatnim czasie ponownie zyskuje na popularności; szczególnie w branży IT. Pozwala przedsiębiorcom uniknąć formalności związanych z rekrutacją oraz obsługą kadrową, co finalnie przekłada się na znaczne obniżenie kosztów pracowniczych. 

Na czym polega outsorucing pracowniczy i dlaczego właściwe sformułowanie umowy, zawieranej między spółkami, w których jedna udostępnia drugiej własne zasoby ludzkie, jest tak istotne?

Podstawa prawna

Warto na samym wstępie podkreślić, że outsourcing nie jest uregulowany prawnie. Sama definicja niniejszego pojęcia mówi, iż wyodrębnienie zadań lub funkcji ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zlecenie ich realizacji podmiotowi zewnętrznemu można określić mianem outsourcingu pracowniczego. Została ona sformułowana w oparciu o jednostkowy zapis w Kodeksie pracy – art. 23 § 1  – który mówi o przejściu części zakładu pracy na innego przedsiębiorcę.

Problemy interpretacyjne

Praktycznie wykorzystanie niniejszego przepisu budzi jednak sporo wątpliwości przedsiębiorców, zainteresowanych tą metodą optymalizacji procesów w swojej firmie ze względu na fakt, iż w niektórych interpretacjach prawnych outsorucing traktowany jest jako model body-leasingu. To generuje sytuacje w których pracownicy często nie wiedzą od kogo mogą domagać się wypłaty wynagrodzenia. 

Jak robią to firmy z branży IT?

O tym jak zatrudniać pracowników w tym modelu w sposób bezpieczny i efektywny najlepiej wiedzą właściciele software house'ów, którzy często zwracają się do kancelarii z prośbą o konsultacje prawne. Szerzej o tym jak poprawnie sformułować umowę (by faktycznie zoptymalizować zarządzanie przedsiębiorstwem) outosoruceing'ową na stronie "KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy".
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Aktualności KWKR doradzało Matexi przy nowej transakcji zakupu nieruchomości 27.06.2022 KWKR doradzało Matexi przy nowej transakcji zakupu nieruchomości

 • 27.06.2022

Specjaliści KWKR kompleksowo doradzali Matexi sp. z o.o. przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, w wyniku której nasz stały Klient zyskał możliwość zakupu nieruchomości położonej w jednej z najatrakcyjniejszych części Krakowa.

White & Case doradzała bankom przy emisji akcji spółki ENEA S.A. o wartości 750 mln zł

 • 23.06.2022

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Pekao Investment Banking, który pełnił rolę globalnego koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu, oraz Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącemu rolę współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego, w związku z emisją przez spółkę ENEA S.A. akcji serii D o wartości 750 milionów zł.

Kancelaria White & Case doradzała na rzecz Grupy Pracuj w związku z przejęciem niemieckiej spółki softgarden e-recruiting

 • 23.06.2022

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała spółce Grupa Pracuj S.A. przy nabyciu niemieckiej spółki softgarden e-recruiting GmbH za kwotę ok. 118 milionów EUR. Finalizacja transakcji przewidywana jest do końca czerwca 2022 roku.

Mamy prestiżowe, podwójne wyróżnienie w Rankingu prawniczym „Rzeczpospolitej”!

 • 23.06.2022

21 czerwca otrzymaliśmy dwa wyjątkowe wyróżnienia na Gali Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022. Docenieni zostaliśmy za wkład w budowę rynku prawniczego w Polsce oraz innowacyjne rozwiązania.