Status konsumenta a prowadzenie działalności gospodarczej na tle spraw frankowych

 • 01.12.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W sporach sądowych toczonych w sprawach kredytów frankowych jednym z głównych zarzutów podnoszonych przez kredytobiorców jest zastosowanie przez banki w umowie z konsumentem niedozwolonych postanowień umownych.

Postanowienia te dotyczyły w szczególności klauzul przeliczeniowych, na podstawie których ustalany był kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego. Praktyką procesową banków przy konstrukcji odpowiedzi na powyższy zarzut jest, w sytuacji gdy to możliwe, wskazanie na fakt prowadzenia przez kredytobiorcę działalności gospodarczej. Dodatkowo
w tym kontekście banki często wskazują, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez kredytobiorców w lokalach mieszkalnych zakupionych w ramach przedmiotowego kredytu. Konsekwencją powyższego ma być przyjęcie, że umowa nie została zawarta z konsumentem,
a w dalszej rozciągłości nie znajdzie podstaw zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych. W tej sytuacji należy zadać pytanie kiedy fakt zawarcia umowy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą kategorycznie przesądza o braku możliwości powołania się na status konsumenta.  

Celem ustalenia powyższego pierwszej kolejności należy ustalić kim jest konsument.  

Według definicji legalnej zawartej w Kodeksie Cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Zatem aby móc stwierdzić, że w konkretnym stosunku prawnym danej osobie przysługuje status konsumenta muszą zaistnieć trzy przesłanki, tj.:  
· jedna ze stron zawsze musi być osobą fizyczną,
· druga ze stron zawsze musi być przedsiębiorcą,
· dokonywana czynność prawna nie może być związana z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością zawodową lub gospodarczą.

Wymienione przesłanki jasno wskazują, że chociażby osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą jako przedsiębiorca to w kontekście przysługiwania jej statusu konsumenta kluczowe znaczenie będzie miał związek pomiędzy dokonywaną czynnością prawną, a profilem prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalnością gospodarczą. W przeciwieństwie do argumentów podnoszonych przez banki nie wystarczy samoistne ustalenie, że dana osoba która zawarła umowę kredytu obecnie wykonuje bądź w trakcie zawierania umowy wykonywała działalność gospodarczą.  

Ustalenie statusu konsumenta jest kluczowe z uwagi na jego uprzywilejowanie prawne względem przedsiębiorcy.  

Konsument w relacji z przedsiębiorcą jest zawsze stroną słabszą, o mniejszych możliwościach realnego wpływu na poszczególne elementy zawieranej umowy. Dodatkowo konsumenta cechuje zdecydowanie mniejsza znajomość realiów rynkowych oraz mniejszy dostęp do wiedzy związanej
z daną dziedziną rynku. Konsekwencją powyższego było wyjście ustawodawstw europejskich naprzeciw oczekiwaniom społeczeństw właśnie w postaci zapewnienia ochrony słabszym uczestnikom obrotu prawno-gospodarczego, w postaci stworzenia instytucji konsumenta, któremu przyznano szerokie uprawnienia pozwalające na zniwelowanie różnic pomiędzy stronami. Przykładami tego rodzaju uprawnień są m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawartej na odległość, prawo do rękojmi oraz wspomniany na wstępie zakaz stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci

 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Nowy wskaźnik zakłóceń w transporcie morskim Kuehne+Nagel wskazuje na dalsze wyzwania w łańcuchu dostaw

 • 20.01.2022

Kuehne+Nagel wprowadza w platformie seaexplorer wskaźnik zakłóceń, mierzący wydajności globalnej sieci transportu kontenerowego.

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, 19.01.2022

 • 10.01.2022

Podczas wydarzenia eksperci KPMG omówią zagadnienia i trendy, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających i osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe firm w Polsce. Kongres odbędzie się w formule online.

Kuehne+Nagel znacznie zwiększa swoją obecność w Afryce

 • 07.01.2022

Kuehne+Nagel, jeden z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie, znacznie rozszerzył swoją sieć biur w Afryce.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowe narzędzie dla przedsiębiorców

 • 03.01.2022

Od 1 grudnia 2021r. zaczął funkcjonować zapowiadany od dawna przez Ministerstwo Sprawiedliwości system Krajowy Rejestr Zadłużonych.