Eversheds Sutherland Wierzbowski jednym z doradców MF i UKNF w projekcie rozwoju innowacyjnych usług finansowych

 • 07.02.2020
 • Eversheds Sutherland Wierzbowski
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i KE, rozpoczęły projekt mający na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Beneficjentami projektu są Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konsorcjum wspierać będzie te instytucje w stworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku finansowym oraz usuwaniu ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech. Celem konsorcjum będzie także dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie użycia nowych technologii wspierających procesy nadzorcze w wybranych obszarach rynku. Projekt uwzględni innowacyjne technologie takie jak: chmura obliczeniowa, technologia rozproszonego rejestru, uczenie maszynowe (machine learning) oraz zaawansowane rozwiązania analityczne. 

Projekt został podzielony na trzy ścieżki. Pierwsza z nich, prowadzona przez Mariusza Więckowskiego (Areto), dotyczyć będzie kwestii identyfikacji barier dla rozwoju sektora FinTech oraz propozycji ich rozwiązania. Jej celem jest dostarczenie Ministerstwu Finansów rekomendacji dla wspierania rozwoju sektora FinTech w Polsce. Za wsparcie technologiczne w tym obszarze będzie odpowiedzialny Ernest Frankowski (CEO, IT9).

Druga część projektu będzie prowadzona przez Michała Markowskiego (szef zespołu bankowości i finansów w kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski, lider tej części) oraz Piotra Ziółkowskiego (założyciel FinTech Consultancy) i dotyczyć będzie opracowania modelu funkcjonowania dla piaskownicy regulacyjnej w UKNF oraz przedstawienia odpowiednich ram prawnych w polskim prawie.

Celem trzeciej części projektu będzie dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesach nadzorczych, czyli SupTech, polegającym na użyciu innowacyjnych rozwiązań do cyfryzacji i automatyzacji poszczególnych obszarów czynności nadzorczych. Ta część projektu będzie prowadzona przez Ernesta Frankowskiego (IT9).Wszystkie zagadnienia dotyczące rozwoju FinTech będą szeroko konsultowane oraz omawiane w ramach publicznych konsultacji z przedstawicielami sektora FinTech.Projekt jest finansowany z funduszy Programu ds. Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) Komisji Europejskiej oraz koordynowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Więcej: https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/aktualnosci/shownews.page?News=en/Poland/po/2020-02-projekt-rozwoju-innowacyjnych-uslug-finansowych-fintech-suptech
 • Eversheds Sutherland Wierzbowski
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

MB Motors Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz

 • 24.02.2020

MB Motors to Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, który istnieje na rynku już od roku 2003. Posiada wpływową i stale rosnącą pozycją na rynku mazowieckim oraz Wielkopolskim.

Ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych w świetle nowelizacji

 • 14.02.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. Na jej gruncie, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały istotne zmiany, jak również nowe instytucje, zmierzające do ukrócenia niepożądanych w obrocie handlowym praktyk przejawiających się w istotnych opóźnieniach płatniczych za otrzymane towary lub usługi.

Dopłaty do aut elektrycznych i wodorowych. Niekonsekwentny system wsparcia.

 • 05.02.2020

28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych.

Wierzbowski Eversheds Sutherland zmienia nazwę

 • 03.02.2020

Od 1 lutego 2020 roku kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland funkcjonuje jako Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp. k. Zmiana nazwy nie wpływa na tożsamość kancelarii oraz zakres prowadzonej przez nią działalności.