PKF Alert - Zasada ceny rynkowej i definicja podmiotów powiązanych na gruncie procedowanej Dyrektywy w sprawie cen transferowych

  • 06.05.2024
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Powszechnie uznanym standardem międzynarodowym ustalania do celów podatkowych cen w transakcjach między przedsiębiorstwami powiązanymi jest tzw. „zasada ceny rynkowej” – arm’s lenght wyrażona w art. 9 ust. 1 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD (dalej – Modelowa Konwencja). Biorąc jednak pod uwagę, że każde państwo członkowskie dysponuje dużą swobodą w interpretacji i stosowaniu Modelowej Konwencji, Dyrektywa w sprawie cen transferowych (dalej - Dyrektywa) wprowadza jednolitą definicję zasady ceny rynkowej.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły