Studium przypadku: Przychody z umów z klientami - Ujawnienia wymagane przez MSSF 15

 • 25.01.2019
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Studium przypadku wdrożenia MSSF 15 (IFRS 15), ujawnienie skutków wdrożenia w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. MSSF 15 (IFRS 15) „Przychody z umów z klientami” obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. i rozszerza wymogi ujawnień tak, aby zapewnić głębszy wgląd zarówno w przychody, które zostały ujęte, jak i w przychody, których ujęcie jest oczekiwane w przyszłości w związku z zawartymi aktualnie umowami.

Wymagane jest przedstawienie informacji ilościowych i jakościowych na temat istotnych osądów i zmian takich osądów dokonanych przez kierownictwo w celu ustalenia wysokości ujętych przychodów.Nowy standard może mieć wpływ nawet na spółki o stosunkowo prostej działalności. Wpływ ten może dotyczyć kwoty przychodów lub kosztów ujętych w ciągu okresu, bądź ujęcia dodatkowych aktywów lub zobowiązań na dzień bilansowy oraz zakresu ujawnień w pierwszym i w kolejnych sprawozdaniach finansowych.Studium przypadku skupia się na aspekcie ujawnień i pomoże lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy starymi i nowymi wymogami w zakresie informacji do ujawnienia. 
https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2019/wdrozenie-mssf15-przychody-z-umow-z-klientami.html
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Kuehne + Nagel uruchamia KN Pledge, pierwsze rozwiązanie online z gwarantowanym czasem dostawy w morskim transporcie kontenerowym

 • 15.04.2019

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu, Kuehne + Nagel jest pierwszym na rynku dostawcą usług logistycznych, który oferuje rozwiązanie online dla przesyłek pełnokontenerowych (FCL). Rozwiązanie obejmuje gwarantowany czas realizacji transportu, 100% gwarancję zwrotu pieniędzy, rozszerzoną odpowiedzialnością za towar, natychmiastową wycenę oraz równoważenie pozostawianego śladu węglowego.

KRÓTSZE TERMINY UBIEGANIA SIĘ O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI!

 • 15.04.2019

5 kwietnia br. do podpisu Prezydenta trafiła Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe przepisy w istotny sposób skracają terminy ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

 • 05.04.2019

Grupa GEFCO zainicjowała działalność międzynarodowego centrum do obsługi operacyjnej, kontroli i koordynacji pilnych dostaw lotniczych o krytycznym czasie dostarczenia. Mission Control Centre znajduje się w Amsterdamie i zapewnia całodobowe wsparcie klientów i zespołów GEFCO na całym świecie.

Grupa GEFCO: transport kolejowy towarów niebezpiecznych w 30 dni do Chin

 • 05.04.2019

Grupa GEFCO wprowadza do oferty zoptymalizowane rozwiązania w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych między Europą a Azją. Wielkość ładunku może wahać się od jednego kontenera 40HC po dedykowany zwarty skład pociągowy. Czas dostawy z Polski wynosi do 30 dni.