Studium przypadku: Przychody z umów z klientami - Ujawnienia wymagane przez MSSF 15

 • 25.01.2019
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-638 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Studium przypadku wdrożenia MSSF 15 (IFRS 15), ujawnienie skutków wdrożenia w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. MSSF 15 (IFRS 15) „Przychody z umów z klientami” obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. i rozszerza wymogi ujawnień tak, aby zapewnić głębszy wgląd zarówno w przychody, które zostały ujęte, jak i w przychody, których ujęcie jest oczekiwane w przyszłości w związku z zawartymi aktualnie umowami.

Wymagane jest przedstawienie informacji ilościowych i jakościowych na temat istotnych osądów i zmian takich osądów dokonanych przez kierownictwo w celu ustalenia wysokości ujętych przychodów.Nowy standard może mieć wpływ nawet na spółki o stosunkowo prostej działalności. Wpływ ten może dotyczyć kwoty przychodów lub kosztów ujętych w ciągu okresu, bądź ujęcia dodatkowych aktywów lub zobowiązań na dzień bilansowy oraz zakresu ujawnień w pierwszym i w kolejnych sprawozdaniach finansowych.Studium przypadku skupia się na aspekcie ujawnień i pomoże lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy starymi i nowymi wymogami w zakresie informacji do ujawnienia. 
https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2019/wdrozenie-mssf15-przychody-z-umow-z-klientami.html
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-638 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Klient Kancelarii wygrał przetarg na dostawę tramwajów dla Warszawy

 • 15.02.2019

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że nasz klient Hyundai Rotem Company wygrał postępowanie przetargowe organizowane przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. na dostawę tramwajów niskopodłogowych dla Warszawy.

200 globalnych certyfikowanych oddziałów KN PharmaChain

 • 05.02.2019

Ogólnoświatowa sieć certyfikowanych lokalizacji do obsługi branży farmaceutycznej rośnie, do grona dołączył oddział w Toronto. Globalne ustandaryzowane procesy na każdym poziomie zgodności to wartość napędowa dla Klientów z branży pharma & healthcare w całym łańcuchu dostaw.

Ekologicznie w Targach Kielce – jubileuszowy EKOTECH

 • 01.02.2019

Od 20 lat targi EKOTECH zrzeszają branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jubileuszowa edycja targów potrwa aż trzy dni!

Mazars ogłasza wyniki finansowe za 2018 rok

 • 31.01.2019

Firmowy Rocznik podkreśla, że rok 2018 to czas globalnego wzrostu i ekspansji, prezentując wizję zrównoważonego rozwoju w złożonym i szybko rozwijającym się świecie.