Zrównoważony rozwój u podstaw biznesu SUUSa: pierwsza strategia ESG z celami redukcji emisji zatwierdzonymi przez SBTi

 • 25.03.2024
 • Rohlig SUUS Logistics
 • ul. Równoległa 4A
 • 02-235 Warszawa
 • PL

Rohlig SUUS Logistics wdraża swoją pierwszą strategię ESG, która bezpośrednio wywodzi się z podejścia biznesowego. Firma kładzie duży nacisk na wiarygodność w swoich działaniach.

Przedstawione w dokumencie krótkoterminowe cele redukcji emisji oparte na nauce zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative. Osiągnięcie to oznacza, że największy polski operator logistyczny dołączył do wąskiego grona firm w kraju, których ambicje zostały sklasyfikowane jako zgodne z trajektorią mającą na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.

SUUS rozpoczyna wdrażanie swojej pierwszej strategii ESG, która nakreśla plan rozwoju firmy na lata 2024-2026. Dokument opiera się na trzech filarach: „Wiarygodność klimatyczna”, „Wzmacnianie społeczności” oraz „Logistyka wartości”. W ramach pierwszego z nich SUUS koncentruje się zarówno na wspomnianych wcześniej krótkoterminowych celach dekarbonizacji, jak i na gospodarce obiegu zamkniętego. Drugi aspekt obejmuje działania skierowane do pracowników, kierowców i partnerów transportowych, a także programy wsparcia dla lokalnych społeczności. Ostatni z nich poświęcony jest inicjatywom mającym na celu etyczne działanie, przejrzyste raportowanie i współpracę z partnerami biznesowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Postrzegamy zrównoważony rozwój jako nieodłączny element naszej działalności, a nie dodatek do codziennych aktywności. Dlatego nasza strategia ESG wynika bezpośrednio ze strategii biznesowej, a kolejnym krokiem będzie połączenie tych dwóch dokumentów w jedną mapę wskazującą nam drogę rozwoju. Niektóre z priorytetów, które wyznaczyliśmy, to kontynuacja lub rozszerzenie wcześniejszych działań, np. w obszarze społecznym. Nadal naszym celem strategicznym jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży TSL – mówi Piotr Iwo Chmielewski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics.

W ramach procesu opracowywania strategii została wykonana obszerna analiza rynku oraz otoczenia biznesowego. Ponadto przeprowadzono liczne wywiady i warsztaty z pracownikami, aby zrozumieć, co oznacza dla nich zrównoważony rozwój i gdzie widzą firmę za kilka lat.

Jako firma rodzinna rozumiemy, że budowanie biznesu na pokolenia przypomina maraton, a nie sprint. Kluczowe jest ustalenie realistycznych, osiągalnych celów krótkoterminowych, aby ukończyć ten długodystansowy wyścig. Filozofia ta leży u podstaw naszego podejścia do ESG, w tym do wiarygodności klimatycznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się poddać nasze krótkoterminowe cele redukcji emisji weryfikacji przez SBTi. To duża satysfakcja, widzieć, że SUUS dołącza do tej wciąż wąskiej grupy firm, które wyznaczają swoje priorytety w oparciu o naukę. Jako największy polski operator logistyczny zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszych barkach i aspirujemy do bycia liderem zielonej transformacji. Koncentrujemy się na tym, aby być w myśl naszego hasła: One Step Ahead on the sustainability journey – 
wyjaśnia Piotr Iwo Chmielewski.

Rohlig SUUS Logistics zobowiązał się do redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do roku 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2022 (zakres 1 i 2). Dotyczy to m.in. przejścia na energię ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej czy wymianę floty samochodów służbowych. Co więcej, w zakresie 3, polski operator zobowiązał się, że do 2028 r. 71 proc. jego partnerów transportowych przyjmie cele oparte na nauce, wspierając wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji
 • Rohlig SUUS Logistics
 • ul. Równoległa 4A
 • 02-235 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Inwestowanie w Polsce 2024: bezpłatny e-book o przepisach podatkowych i prawnych

 • 16.04.2024

Każdego roku getsix® opracowuje dla Państwa broszurę, która jest kompilacją aktualnych zagadnień podatkowych i prawnych. Poruszamy w niej najważniejsze zmiany i tematy, które kształtują Państwa bezpośrednie otoczenie biznesowe i mają realny wpływ na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w Polsce. Korzystanie ze strategicznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji, systematyzuje i ułatwia przystępny format e-booka.

UNIQ LOGISTIC pozostaje w Kutnie

 • 15.04.2024

Firma UNIQ LOGISTIC, kompleksowy operator usług logistycznych, zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu w centrum logistycznym Kutno Logistics Centre. Najemca będzie nadal korzystał z blisko 2 500 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. Projekt renegocjacji ze strony UNIQ LOGISTIC prowadził dyrektor operacyjny Jonasz Galicki, natomiast usługi doradcze dostarczyli Hubert Wojtera i Damian Kińczyk z AXI IMMO.

Badanie ogólnoeuropejskie: Jak Private Equity wpływa na wyniki swojego portfela w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej?

 • 12.04.2024

MAZARS, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikowała badanie dotyczące funduszy private equity (PE) w Europie, koncentrując się na Europie Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej (CEE). Pozyskiwanie danych odbywało się metodą ilościową za pomocą kwestionariuszy online, oraz jakościową w formie wywiadów. W badaniu online uczestniczyło 141 funduszy PE, z czego 20 z regionu CEE, natomiast wywiady zostały przeprowadzone z 43 podmiotami z Europy, z czego 10 z regionu CEE.

Warszawskie hotele Polonia Palace, Metropol oraz MDM z certyfikatem Green Key

 • 12.04.2024

Trzy obiekty, należące do grupy Hotele Warszawskie „Syrena” (HWS), pozytywnie przeszły procedurę certyfikacji i mogą się pochwalić ekologicznym oznakowaniem Green Key