PKF Alert - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

  • 26.08.2021
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
W dniu 5 października wejdzie w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych („Ustawa o doręczeniach” lub „Ustawa”). Wprowadzone w Ustawie rozwiązania opierają się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie 910/2014”).

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły