PKF Alert - Analizy cen transferowych według Dyrektywy w sprawie cen transferowych

  • 04.06.2024
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Projekt Dyrektywy Rady w sprawie cen transferowych traktuje m.in. o podstawowym elemencie, w ramach którego weryfikowana jest rynkowość cen transferowych. W aktualnym, polskim stanie prawnym element ten występuje pod nazwą „analiza cen transferowych” i może przybrać formę „analizy porównawczej” albo „analizy zgodności”. Dyrektywa posługuje się jednak innym pojęciem tj. „analiza porównywalności”. Co ciekawe, bardzo podobne pojęcie - „badanie porównywalności”, występuje już w polskim prawodawstwie, w ramach rozporządzeń w sprawie cen transferowych, stanowiąc niejako element analizy cen transferowych, choć przepisy wprost się do siebie nie odwołują.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły