PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Raporty

PKF Alert - Doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) zbliżają się wielkimi krokami

 • 11.2023

Już od 10 grudnia 2023 roku część podmiotów będzie zobligowana do korzystania z obowiązkowego systemu e-doręczeń.

Czytaj więcej

PKF Alert - W końcu nowa wersja formularza TPRC

 • 11.2023

W dniu 30 października 2023 roku została opublikowana kolejna, piąta już wersja formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych dla osób prawnych (TPR-C) oraz dla osób fizycznych (TPR-P).

Czytaj więcej

PKF Alert - Wzmocniona ochrona zwolnionych pracowników - zmiany od dnia 22 września 2023 roku

 • 10.2023

Dnia 22 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która ma na celu m.in. wzmocnić ochronę zwolnionych pracowników.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ważne zmiany dla spółek od 15 września 2023 r.

 • 09.2023

Dnia 15 września 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych[1], dotyczące przepisów regulujących procesy reorganizacyjne spółek – przekształceń, połączeń i podziałów, zarówno tych krajowych, jak i transgranicznych. Powyższe zmiany stanowią kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek i dotyczą dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2121 oraz nr 2019/1115.

Czytaj więcej

PKF Alert - Refaktura a zwrot kosztów – podstawa opodatkowania w VAT

 • 08.2023

Na gruncie podatku VAT istotne znaczenie ma fakt, czy w danej sytuacji podatnik wystawi refakturę, czy też notę obciążeniową dokumentującą zwrot kosztów. Dzieje się tak, gdyż refaktura podlega opodatkowaniu VAT, a nota nie. W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy o VAT).

Czytaj więcej

PKF Alert - Raportowanie niefinansowe - Raportowanie ESG a dyrektywa CSRD

 • 08.2023

Raportowanie ESG dotyczy sprawozdawczości niefinansowej firm. Odnosi się do trzech obszarów działalności: E – environmental (środowisko), S- social (uwarunkowania społeczne), G – governance (zarządzanie firmą).

Czytaj więcej

PKF Alert - Możliwość wykupu na własność gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców

 • 07.2023

Instytucja użytkowania wieczystego została wprowadzona w wyniku zmian ustrojowych mających miejsce na przełomie lat 80 i 90 XX wieku i na ten moment nie odpowiada już aktualnym potrzebom obrotu nieruchomościami, a wręcz przyczynia się do blokowania wielu nowych inwestycji. W wyniku konieczności przeprowadzenia zmian, ustawodawca zdecydował się na tzw. reformę uwłaszczeniową, mając na celu zlikwidowanie użytkowania wieczystego.

Czytaj więcej

PKF Alert - Odprawy pracownicze

 • 07.2023

Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych przez przepisy prawa pracy. Natomiast, pracodawca wypłaca odprawy m.in. w przypadku przejścia pracownika na emeryturę, rentę czy śmierci pracownika.

Czytaj więcej

PKF Alert - Fundacja rodzinna – instrument ułatwiający planowanie sukcesji przedsiębiorstw

 • 06.2023

22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (dalej: „Ustawa o fundacji rodzinnej” lub „Ustawa”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na gruncie prawa podatkowego

 • 06.2023

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia, które zostało opublikowane w dniu 2 maja 2023 roku, od 1 lipca bieżącego roku nastąpi odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Będzie miało to wpływ na zniesienie związanych z tym stanem szczególnych terminów wprowadzonych również na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa