PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Raporty

PKF Alert - Pakiet SLIM VAT 3 – planowane zmiany w VAT w IV kwartale 2022 r.

 • 07.2022

Ministerstwo Finansów planuje w IV kwartale 2022 r. wprowadzić SLIM VAT 3 stanowiący pakiet zmian ustawodawczych w zakresie podatku VAT.

Czytaj więcej

PKF Alert - Polska Spółka Holdingowa - nowa atrakcyjna alternatywa dla inwestorów?

 • 07.2022

Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Regulacja jest skierowana do polskich spółek holdingowych, które posiadają krajowe lub zagraniczne spółki zależne. PSH jest alternatywą dla podatkowej grupy kapitałowej (PGK) oraz zwolnień w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji.

Czytaj więcej

PKF Alert - Dlaczego podmioty powiązane są wyjątkowo narażone na kontrolę organu podatkowego i jak można to ryzyko zmniejszyć?

 • 07.2022

Redukcja obostrzeń pandemicznych powoduje, że nasza aktywność wraca na dawne tory. Dotyczy to również organów administracji publicznej, w tym organów podatkowych. Restrykcje miały bowiem istotny wpływ na funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczyło to zwłaszcza tych obszarów, w których z pewnych względów konieczny albo wskazany był osobisty kontakt urzędnika z podatnikiem. Pandemia w szczególny sposób utrudniała prowadzenie kontroli rozliczeń podatkowych oraz postępowań wymiarowych. Stała się także pewną przeszkodą dla rozpoznawania spraw przez sądy administracyjne.

Czytaj więcej

PKF Alert - Implementacja przepisów unijnej dyrektywy

 • 06.2022

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”) spowodowane było koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (dalej: „Dyrektywa Omnibus”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • 06.2022

7 czerwca 2022 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt ustawy”), zakładający umożliwienie pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. Należy podkreślić, że przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpią obowiązującą obecnie w Kodeksie pracy telepracę. Obecnie Projekt ustawy oczekuje na I czytanie.

Czytaj więcej

PKF Alert - Wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego – formalizm czy skuteczne narzędzie obrony?

 • 06.2022

Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada czynnego udziału strony w postępowaniu. Jej istota sprowadza się do zapewnienia podatnikowi lub innemu podmiotowi, względem którego toczy się postępowanie, prawa do aktywnego uczestnictwa w czynnościach realizowanych w toku sprawy.

Czytaj więcej

PKF Alert - Krajowy System e-Faktur - wejście w życie

 • 06.2022

W dniu 10 czerwca 2022 roku Rada Unii Europejskiej (dalej: Rada UE) opublikowała wersję roboczą decyzji derogacyjnej, która upoważnia Polskę do wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Projekt dokumentu został udostępniony na stronie internetowej oficjalnej bazy aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ulgi w związku z zatrudnienia pracowników przy działalności B+R, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

 • 06.2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład – do przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT - wprowadził m.in. nowe propozycje ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Czytaj więcej

PKF Alert - Praca zdalna podstawą do powstania zakładu podatkowego na terenie Polski

 • 06.2022

Praca zdalna to formuła wykorzystywana przez wielu pracodawców, zwłaszcza tych pozyskujących pracowników za granicą. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy ze związanego z tym ryzyka podatkowego.

Czytaj więcej

PKF Alert - Krajowy System e-Faktur - wyzwania i potencjalne korzyści dla przedsiębiorców

 • 06.2022

W niniejszym artykule omówimy potencjalne wyzwania związane z wprowadzeniem KSeF oraz ewentualne korzyści wynikające z zastosowania rozliczeń w ramach tego systemu.

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa