PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Wydarzenia

How to set up and develop a company in Poland

 • 10.06.2021
 • PL 02-695, Warszawa

You're planning to start a company in Poland? You don't know how to start?

Czytaj więcej

Do you have an idea for a business?

 • 12.05.2021
 • PL 02-695, Warszawa

Our experts will answer these and other questions.You will learn about the available forms of running a business on the Polish market. We will also guide you through the applicable accounting, tax and legal issues and present the available tools and technologies that will make it easier for you to set up and run your business.

Czytaj więcej

Niemiecki system podatkowy - Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

 • 28.05.2021
 • PL 02-695, Warszawa

Szkolenie online! Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Czytaj więcej

Niemiecki system podatkowy - Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie pracowników.

 • 30.04.2021
 • PL 02-695, Warszawa

Szkolenie online! Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych w prawodawstwie niemieckim. W trakcie zajęć omówione zostaną mi.in. rodzaje przychodów, dochód oraz koszty uzyskania przychodu, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurami potrzebnymi do sprawnego poruszania się w niemieckich regulacjach podatkowych.

Czytaj więcej
Raporty

PKF Alert - Specjalny fundusz inwestycyjny sposobem na zaliczenie w koszty podatkowe przyszłych wydatków na inwestycje

 • 09.2021

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r. umożliwia spółce kapitałowej jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodów środków przekazanych na tzw. specjalny fundusz inwestycyjny.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

 • 08.2021

W dniu 5 października wejdzie w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych („Ustawa o doręczeniach” lub „Ustawa”). Wprowadzone w Ustawie rozwiązania opierają się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie 910/2014”).

Czytaj więcej

Raport PKF - Najważniejsze zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

 • 08.2021

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

PKF Alert - Polski Ład – Co z transakcjami bezgotówkowymi?

 • 08.2021

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim sfery podatkowej oraz zasad naliczania składki zdrowotnej, które są obecnie szeroko komentowane i często krytykowane. Projekt ustawy zawiera jednak również inne istotne zmiany, dotykające zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, a dotyczące ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce. Na co powinniśmy się przygotować?

Czytaj więcej

PKF Alert - Polski Ład – główne założenia zapowiadanych zmian w podatkach – aktualizacja

 • 08.2021

W dniu 26.07.2021 r. przedstawiony został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, który wprowadzić ma m.in. reformę opodatkowania od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

PKF Alert - Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych – prawo holdingowe

 • 07.2021

Od zeszłego roku Ministerstwo Aktywów Państwowych pracowało nad uregulowaniem w Kodeksie spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Powołano specjalną komórkę - Komisję do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, która w lipcu ubiegłego roku przedstawiła Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD113 i jest dostępny do przeczytania na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został poddany konsultacjom publicznym i międzyresortowym i aktualnie znajduje się w pracach Komisji legislacyjnej.

Czytaj więcej

PKF Alert - Pakiet SLIM VAT 2

 • 07.2021

W dniu 1 czerwca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT).

Czytaj więcej

PKF - ulotka HR

 • 07.2021

PKF - ulotka HR

Czytaj więcej

Folder PKF - Pracownicze Plany Kapitałowe

 • 07.2021

Folder PKF - Pracownicze Plany Kapitałowe

Czytaj więcej

Folder Centrum Edukacji PKF

 • 07.2021

Folder Centrum Edukacji PKF

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa