PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Raporty

PKF Alert - Kontrole podatków z roku na rok skuteczniejsze

 • 05.2023

Ministerstwo Finansów podało dane dotyczące kontroli podatkowych i celno-skarbowych w 2022 r. Udostępnione informacje wskazują, że ilość kontroli zwiększa się, są one coraz skuteczniejsze, a dodatkowo generują rekordowe sumy ujawnionych nieprawidłowości. W ubiegłym roku wspólne działania urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych doprowadziły do wykazania ponad 15 miliardów złotych uszczupleń podatkowych.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nowelizacja z podpisem Prezydenta

 • 05.2023

W dniu 23 marca 2023 roku Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy tj. Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”) implementującą do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: „Dyrektywa w sprawie przejrzystych warunków pracy” lub „Dyrektywa”). Celem Dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.

Czytaj więcej

PKF Alert - Procedura APA bez tajemnic – dane statystyczne, obowiązkowe elementy wniosku, czas trwania i opłaty

 • 05.2023

APA (advance pricing arrangements) to formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. W decyzji dotyczącej uprzedniego porozumienia cenowego Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdza, że cena transferowa została ustalona na warunkach, które ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nowy program mieszkaniowy

 • 04.2023

W dniu 14 kwietnia 2023 Sejm w ekspresowym tempie uchwalił ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W ciągu trzech dni przeszła ona wszystkie głosowania i aktualnie czeka na podpis Prezydenta. Większość przepisów ustawy ma wejść w życie już 1 lipca 2023 roku!

Czytaj więcej

PKF Alert - Metoda ceny odprzedaży – jako jedna z metod weryfikacji ceny transferowej

 • 04.2023

Od 2019 r. podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych, w zdecydowanej większości (istnieją pewne wyjątki wyłączające obowiązek) muszą również spełnić wymóg sporządzenia analizy porównawczej, której celem jest weryfikacja rynkowego charakteru ustalonej ceny transferowej. Weryfikacji tej w zależności od charakteru transakcji, dokonuje się najczęściej za pomocą konkretnych metod przewidzianych w Ustawie o CIT. Jedną z nich jest metoda ceny odprzedaży.

Czytaj więcej

PKF Alert - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

 • 04.2023

Polska Strefa Inwestycji, działająca od 2018 roku, doczekała się nowego dedykowanego jej rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Rozporządzenie dotyczy pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ustawa implementująca dyrektywę Work Life Balance

 • 04.2023

23 marca 2023 roku Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy tj. Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”) implementującą do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywę work-life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE, dalej: „Dyrektywa work-life balance”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego

 • 03.2023

10 marca 2023 roku po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat poprawek Sejm uchwalił ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej Ustawą). Ustawa oczekuje w tej chwili na podpis Prezydenta RP.

Czytaj więcej

PKF Alert - Termin na złożenie CIT-8 przedłużony

 • 03.2023

Zgodnie z opublikowanym 21 marca 2023 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2023.530), podobnie jak w roku uprzednim, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. termin do złożenia CIT-8, CIT-8E, CIT-8ST.

Czytaj więcej

PKF Alert - Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – nowe regulacje

 • 03.2023

W dniach 8 grudnia 2022 r. oraz 24 stycznia 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz efektywniejsza eliminacja zatorów płatniczych.

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa