PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Raporty

PKF Alert - Auta osobowe dla pracowników niebędących wspólnikami w spółkach opodatkowanych estońskim CIT – nowelizacja od 01.01.2023 r.

 • 12.2022

26.10.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2180), na mocy której od 01.01.2023 r. zacznie obowiązywać nowy przepis tj.: art. 28m ust. 4a ustawy o CIT w myśl, którego do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku.

Czytaj więcej

PKF Alert - Defence file – dlaczego go potrzebujesz i jak zrobić to dobrze? Perspektywa pełnomocnika. Cz. II

 • 11.2022

Przygotowując dokumentację obronną warto mieć na uwadze przede wszystkim to, że jej wykorzystanie może nastąpić po pewnym czasie. Być może będzie potrzebna już za parę miesięcy, ale częściej zdarza się, że sięga się po nią po kilku latach od wystąpienia zdarzenia gospodarczego.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nowa ustawa wprowadzająca zasady realizacji programów wsparcia dla przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024

 • 11.2022

W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, tj. Dziennik Ustaw poz. 2088 (dalej jako „Ustawa”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

 • 11.2022

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (dalej „Projekt ustawy” lub „Projekt”) został opublikowany 13 września 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z uzasadnienia tego Projektu wynika, że ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 r.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

 • 11.2022

W dniu 27 października w Senacie odbyło się drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Projekt z niewielkimi, legislacyjnymi i porządkującymi poprawkami ponownie został skierowany do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Czytaj więcej

PKF Alert - Defence file – dlaczego go potrzebujesz i jak zrobić to dobrze? Perspektywa pełnomocnika. Cz. I

 • 11.2022

Defence file można opisać różnie. W uproszczeniu, są to dokumenty lub dane utrwalone w innej formie, które w założeniu mają pomóc podatnikowi w obronie jego stanowiska w toku potencjalnych przyszłych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, a nawet postępowania sądowoadministracyjnego.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ceny transferowe – terminy w zakresie obowiązków za 2021 r.

 • 10.2022

Rozpoczął się już ostatni kwartał roku 2022, a tym samy, zbliżają się terminy wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2021.

Czytaj więcej

PKF Alert - SLIM VAT 3 a sankcja VAT

 • 10.2022

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. SLIM VAT 3). Dokument znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W opublikowanym projekcie znalazły się m.in. propozycje zmian w zakresie przepisów regulujących sposób wymierzania przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego - tzw. sankcję VAT (art. 112b oraz 112c ustawy o VAT).

Czytaj więcej

PKF Alert - Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 31.10.2022 r. – obowiązek zaraportowania krajowych schematów podatkowych (MDR)

 • 10.2022

W aktualnym stanie prawnym – w przypadku schematów podatkowych (MDR), innych niż transgraniczne, od dnia 31.03.2020 r. terminy raportowania do Szefa KAS pozostają zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Czytaj więcej

PKF Alert - Estoński CIT – niższe opodatkowanie i brak rachunkowości podatkowej

 • 10.2022

Estoński CIT – to ryczałt od przychodów spółek, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym, a rozliczenia i dokumentacja opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. Co istotne – nie występuje rachunkowość podatkowa, a tym samym konieczność liczenia kosztów i przychodów podatkowych. Co więcej nie występuje comiesięczny obowiązek zapłaty zaliczek na CIT, a podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego tylko w momencie wypłaty zysku/ dywidendy. To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk udziałowcom, dlatego też to spółka sama określa termin podatku do zapłaty.

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa