PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.

 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Opis działalności
PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. 

Nasze linie biznesowe to:
- działalność audytorska,
- doradztwo podatkowe,
- konsulting gospodarczy,
- outsourcing księgowy i kadrowo – płacowy,
- rynek kapitałowy,
- zarządzenia procesami,
- szkolenia

Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania.  

Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działamy w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Poznaniu.
Oddziały
 • PKF - Oddział w Łodzi
 • ul. Dowborczyków 30/34
 • PL 90-019 Łódź
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział we Wrocławiu
 • ul. Zwycięska 43
 • PL 53-033 Wrocław
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Poznaniu
 • ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 406
 • PL 61-441 Poznań
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Gdańsku
 • ul. Szymanowskiego 4
 • PL 80-280 Gdańsk
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Katowicach
 • ul. Gawronów 22
 • PL 40-527 Katowice
 • Osoba do kontaktu
 • PKF - Oddział w Opolu
 • ul. Kołłątaja 11
 • PL 45-064 Opole
 • Osoba do kontaktu
Wydarzenia

Niemiecki system podatkowy - Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

 • 08.10.2021
 • PL 02-695, Warszawa

Szkolenie online! Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Czytaj więcej

Niemiecki system podatkowy - Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie pracowników.

 • 12.11.2021
 • PL 02-695, Warszawa

Szkolenie online! Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych w prawodawstwie niemieckim. W trakcie zajęć omówione zostaną mi.in. rodzaje przychodów, dochód oraz koszty uzyskania przychodu, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurami potrzebnymi do sprawnego poruszania się w niemieckich regulacjach podatkowych.

Czytaj więcej
Raporty

Uczestnictwo w spółce powstałej w wyniku transgranicznej transformacji

 • 01.2022

W dniu 23 grudnia 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (dalej: „Projekt Ustawy” lub „Ustawa”).

Czytaj więcej

Polsk Ład - ulga dla klasy średniej

 • 01.2022

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej powoływana jako: „Podatkowy Polski Ład”) weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nadchodzące zmiany w prawie pracy, czyli dyrektywa work-life balance

 • 01.2022

Do 2 sierpnia 2022 r. polski ustawodawca ma obowiązek dokonania implementacji tzw. dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy. Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu projekt ustawy realizujący postulaty dyrektywy work-life balance nie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z uwagi na zakreślony w dyrektywie work-life balance termin wejścia w życie zmian, należy spodziewać się jego publikacji w pierwszej połowie 2022 r.

Czytaj więcej

PKF Alert - Ustanowienie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 • 01.2022

Dnia 28 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (dalej: „Ustawa”). Rozwiązania zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji.

Czytaj więcej

PKF Alert - Polski Ład a przedsiębiorcy

 • 12.2021

Dnia 15 listopada Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która jest częścią zmian wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu (dalej „Polski Ład”). Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

PKF Alert - Obowiązki spółek w zakresie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

 • 12.2021

W 2020 roku przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa o AML”) nałożyły na większość spółek prawa handlowego obowiązek ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Główne zmiany wchodzące Polskim Ładem

 • 12.2021

Pierwsza prezentacja głównych założeń „Polskiego Ładu” odbyła się 15 maja br. Program ma być zdecydowanym „resetem” dla dotychczasowych przepisów podatkowych i stanowi pakiet zmian, który w jakimś stopniu dotknie bezpośrednio każdego podatnika.

Czytaj więcej

PKF Alert - Nowe rejestry działalności regulowanej

 • 12.2021

Na mocy nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).

Czytaj więcej

PKF Alert - Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia tzw. e-faktur

 • 12.2021

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „ustawa z dnia 29 października 2021 r.”).

Czytaj więcej

PKF Alert - Kolejne zmiany dotyczące raportowania cen transferowych

 • 10.2021

W dniu 14 września 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, jednocześnie rozpoczynając konsultacje publiczne w jego przedmiocie.

Czytaj więcej
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • PL 02-695 Warszawa