Zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców po wejściu Polski do UE

  • 05.04.2024
  • CRIDO
  • ul. Towarowa 28
  • 00-839 Warszawa
  • PL
Szczegóły
W raporcie analizujemy rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), która zastąpiła SSE. Podsumowujemy, które Strefy były największym magnesem dla inwestorów – czy to pod kątem liczby inwestycji, ich wartości czy też pod kątem liczby miejsc pracy. Omawiamy również Grant Rządowy, a także dostępność i znajomość ulg podatkowych wśród polskich przedsiębiorców. Porównujemy system ulg podatkowych w Polsce z systemami obowiązującymi w innych krajach Unii Europejskiej, przedstawiamy statystyki dotyczące wykorzystania ulg podatkowych w Polsce i mówimy o zmianach, które nas czekają, np. w kontekście wprowadzenia Pillar 2. Zachęcamy do lektury raportu!
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • CRIDO
  • ul. Towarowa 28
  • 00-839 Warszawa
  • PL
Szczegóły