Rekordowy rok 2018 pod znakiem w transakcj portfelowych

  • 19.02.2019
  • Knight Frank Sp. z o.o.
  • ul. Mokotowska 49
  • 00-542 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Krzysztof Cipiur, Associate Director w Dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank: Miniony rok można zaliczyć do wyjątkowo zaskakujących okresów w historii rynku inwestycyjnego w Polsce. Wolumen przejęć nieruchomości komercyjnych przekroczył 7,2 mld euro, co stanowiło wzrost o 2,3 mld euro (47%) w porównaniu z rokiem 2017. Tak wysoki wynik to w głównej mierze rezultat dynamicznego wzrostu na rynku komercyjnym, pojawiających się nowych podmiotów inwestycyjnych, a także awansu polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. Ponadto inwestycjom sprzyjają niskie stopy procentowe, dobre nastroje konsumenckie i wysoki popyt na powierzchnie komercyjne.
company logo

Mogą Państwo pobrać raport w formie PDF.

  • Knight Frank Sp. z o.o.
  • ul. Mokotowska 49
  • 00-542 Warszawa
  • PL
Szczegóły