PKF Alert - Ustawa o środkach nadzwyczajnych ograniczających wysokość cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

  • 19.01.2023
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Prezydent RP w dniu 2 listopada 2022 roku podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”). Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 4 listopada 2022 roku, z wyjątkiem art. 35 dokonującego zmiany w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły