PKF Alert - Auta osobowe dla pracowników niebędących wspólnikami w spółkach opodatkowanych estońskim CIT – nowelizacja od 01.01.2023 r.

  • 01.12.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
26.10.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2180), na mocy której od 01.01.2023 r. zacznie obowiązywać nowy przepis tj.: art. 28m ust. 4a ustawy o CIT w myśl, którego do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły