PKF Alert - Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych - rekomendowane działania dla podatników cz. 3

  • 10.03.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
W pierwszych dwóch artykułach z cyklu, dotyczących zagadnienia instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych, omówiona została problematyka biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz opisano zdarzenia powodujące przerwanie bądź zawieszenie biegu tego terminu. Przeanalizowano także aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie identyfikowania przesłanek, które mogą świadczyć o instrumentalnym wszczęciu postępowania karnoskarbowego przez organy podatkowe.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły