Pobyt Ukraińców w Polsce – praktyczne informacje

  • 02.03.2022
  • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
  • ul. Kącik 4
  • 30-549 Kraków
  • PL
Ze względu na zbrojny atak Rosji na Ukrainę wielu obywateli Ukrainy straciło lub zostało zmuszonych, by w pośpiechu porzucić swoje gospodarstwa domowe i szukać pomocy u zagranicznych sąsiadów. Polska jest jednym z krajów, do których Ukraina ma dostęp niemalże natychmiastowy. Szybko też polscy urzędnicy zadecydowali o dodatkowych ułatwieniach formalnych dla ukraińskich uchodźców. Poniższy przewodnik to kompleksowa informacja o tym, jak obecnie wyglądają warunki przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami zweryfikowanymi przez naszych prawników. Wersję w trzech językach (polskim, angielskim i ukraińskim) można przeczytać również na stronie KWKR: https://koniecznywierzbicki.pl/pobyt-ukraincow-w-polsce-praktyczne-informacje/
company logo

Mogą Państwo pobrać raport w formie PDF.

  • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
  • ul. Kącik 4
  • 30-549 Kraków
  • PL
Szczegóły