Najnowszy raport Mazars w Polsce – Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023

 • 15.03.2023
 • Mazars Polska Sp. z o.o.
 • ul. Piękna 18
 • 00-549 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie publikuje dziś nowy raport, opracowany we współpracy z Mergermarket, który wskazuje, że podmioty zawierające transakcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przystosowały się szybko do trudnego otoczenia, które wystąpiło w 2022 roku.

report image
Sytuacja na rynku transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej w 2022 roku pozostała stabilna mimo niespotykanych globalnych i regionalnych zawirowań
• Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) spadają w porównaniu z nadzwyczajnym rokiem 2021, ale pozostają na wyższym poziomie niż w jakimkolwiek innym roku według danych Mergermarket
• Liczba transakcji w regionie wynosi 846
• Całkowita wartość działalności w zakresie fuzji i przejęć osiągnęła 39,2 mld euro
• Pomimo globalnych wyzwań, Europa Środkowo-Wschodnia ma silne podstawy i powinna pozostać atrakcyjna dla międzynarodowych inwestorów w 2023 roku

14 lutego 2023 roku
Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie publikuje dziś nowy raport, opracowany we współpracy z Mergermarket, który wskazuje, że podmioty zawierające transakcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przystosowały się szybko do trudnego otoczenia, które wystąpiło w 2022 roku.
Badanie pt. „Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023” zawiera przegląd aktywności w zakresie fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2022 oraz przedstawia wyzwania i możliwości w nadchodzących miesiącach.
Ogółem, w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano 846 transakcji o wartości 39,2 mld euro łącznie. Chociaż liczby te oznaczają spadek w ujęciu rok do roku dla tego regionu - wolumen i ujawniona wartość spadły odpowiednio o 5% i 21% w stosunku do roku 2021 - to należy pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach.
Po pierwsze, rok 2021 zawsze będzie trudny do pobicia, a nawet dorównania, dzięki ówczesnym niskim stopom procentowym i gwałtownemu wzrostowi liczby transakcji po pandemii. Liczba transakcji odnotowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć niższa, jest jednak nadal wyższa niż w jakimkolwiek innym pełnym roku z wyjątkiem 2021 r. Łączna wartość tych transakcji jest także wyższa niż jakikolwiek inny roczny wynik, poza tym odnotowanym w 2021 roku, przesłaniając wynik z 2016 roku w wysokości 38,6 mld euro.
Po drugie, Europa Środkowo-Wschodnia nie była osamotniona w zmaganiach z problemami związanymi z fuzjami i przejęciami - dotknęły one wszystkie części świata, bez wyjątku. Co ważne, spadki wolumenu i wartości odnotowane w Europie Środkowo-Wschodniej były znacznie mniej wyraźne niż te obserwowane na całym świecie. W istocie zaawansowane gospodarki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej odnotowały ostrzejsze spadki wolumenu i wartości w ujęciu rok do roku.
Europa Środkowo-Wschodnia pozostała również silnym magnesem dla inwestycji międzynarodowych. Ogólny odsetek transakcji fuzji i przejęć w regionie z udziałem sponsorów transgranicznych wzrósł do 64% w 2022 r., co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim i zdecydowanie najwyższy odsetek według danych zgromadzonych od 2015 r.
W międzyczasie, po rekordowym roku 2021, aktywność na rynku private equity zmalała, a wolumen transakcji wykupu spadł o 31% w stosunku do roku poprzedniego. Wartość spadła jeszcze bardziej, bo o 66%, przy czym w 2022 r. wartość wykupów wyniosła 3,4 mld euro w porównaniu z 9,9 mld euro rok wcześniej.

Pełny tekst raportu można pobrać tu: Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: Raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023 lub poniżej w dokumencie do pobrania.
 • Mazars Polska Sp. z o.o.
 • ul. Piękna 18
 • 00-549 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Easter Brunch w Radisson Collection przy ul. Grzybowskiej 24, 9 kwietnia

 • 21.03.2023

Hotel Radisson Collection serdecznie zaprasza na Easter Brunch w dniu 9 kwietnia w godzinach 12:30 - 16:00.

Z z a m i ł o w a n i e m i p a s j ą na całym świecie

 • 20.03.2023

Razem opracowujemy i produkujemy trwałe rozwiązania do innowacyjnych procesów

Nowy obowiązek sprawozdawczy rad nadzorczych

 • 17.03.2023

W związku z wejściem w życie prawa holdingowego w październiku 2022 r. pojawił się nowy obowiązek sprawozdawczy Rad Nadzorczych w spółkach, związany z zamknięciem roku obrotowego 2022.

domeba distribution GmbH wciąż się rozwija: Wchodzi na rynek polski wraz z udziałem na targach BHP w Katowicach.

 • 14.03.2023

W dniach 8 i 9 marca w Katowicach firma domeba zaprezentowała odwiedzającym Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP swoje rozwiązanie oprogramowania iManSys. Skoncentrowano się na zastosowaniach cyfrowych dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Domeba na targach otrzymała również nagrodę w kategorii „Software as a Service”. Wizyta w BHP była jednocześnie pierwszym pojawieniem się nowych polskich pracowników.