Wzrasta postrzeganie korupcji przez Polaków w sektorze publicznym

 • 30.01.2020
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Transparency International, międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz zwalczania korupcji w życiu publicznym, po raz 25. opublikowała Indeks Percepcji Korupcji, w którym Polska zajęła 41. miejsce, tym samym notując spadek o 5 pozycji w porównaniu do rankingu z roku poprzedniego.

Począwszy od 1995 roku, międzynarodowa organizacja pozarządowa Transparency International corocznie publikuje Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index).Ranking opracowywany w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy i ankiety przeprowadzone przez ekspertów zajmujących się tą tematyką w poszczególnych krajach pokazuje poziom postrzegania korupcji w sektorze publicznym.
czytaj dalej >> https://www.pwc.pl/pl/artykuly/wzrasta-postrzeganie-korupcji-przez-polakow-w-sektorze-publicznym.html
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

MB Motors Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz

 • 24.02.2020

MB Motors to Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, który istnieje na rynku już od roku 2003. Posiada wpływową i stale rosnącą pozycją na rynku mazowieckim oraz Wielkopolskim.

Ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych w świetle nowelizacji

 • 14.02.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. Na jej gruncie, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały istotne zmiany, jak również nowe instytucje, zmierzające do ukrócenia niepożądanych w obrocie handlowym praktyk przejawiających się w istotnych opóźnieniach płatniczych za otrzymane towary lub usługi.

Eversheds Sutherland Wierzbowski jednym z doradców MF i UKNF w projekcie rozwoju innowacyjnych usług finansowych

 • 07.02.2020

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i KE, rozpoczęły projekt mający na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Dopłaty do aut elektrycznych i wodorowych. Niekonsekwentny system wsparcia.

 • 05.02.2020

28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych.