Kuehne + Nagel, jako pierwszy podmiot branży logistycznej dołącza do sojuszu na rzecz ochrony klimatu

 • 23.12.2019
 • Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
 • ul. Spedycyjna 1
 • 62-023 Gądki
 • PL
Szczegóły

Sojusz ten wspierany jest przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Niemiecki minister, dr Gerd Müller komentuje: „Fakt, że Kuehne + Nagel, jeden z wiodących międzynarodowych dostawców usług logistycznych zdecydował się dołączyć do tego sojuszu, stanowi ważny krok i pokazuje, że ochrona środowiska i przedsiębiorczość mogą iść ze sobą w parze”

report image
Kuehne + Nagel ogłosiło przystąpienie do sojuszu na rzecz rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (Development and Climate Alliance). Sojusz został zainicjowany w 2018 roku  przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) we współpracy z Instytutem Badawczym - Research Institute for Applied Knowledge Processing i Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (The German Society for International Cooperation). Celem współpracy jest jednoczesne promowanie rozwoju w zakresie ochrony środowiska oraz połączenie i zaangażowanie w te działania sektora prywatnego.

Niemiecki minister, dr Gerd Müller stwierdza: Zmiany klimatu są zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Odpowiedzialność ponoszą szczególnie kraje uprzemysłowione. Nie tylko polityka jest zobowiązana do działania, ale także sektor prywatny. Bardzo się cieszę, że Kuehne + Nagel, jeden z wiodących dostawców usług spedycyjno-logistycznych, zdecydował się dołączyć do tego sojuszu. Jest to ważny krok i pokazuje, że ochrona środowiska i przedsiębiorczość idą ze sobą w parze.  

Kuehne + Nagel dołącza do sojuszu w ramach programu Net Zero Carbon uruchomionego we wrześniu 2019 r. Program ten zakłada pełną kompensację bezpośrednich emisji CO2 wywołanych przez firmę od 2020 roku, czyli emisji których nie można uniknąć. Ponadto, Kuehne + Nagel postanowiło aktywnie działać w zakresie redukcji pozostawianego śladu węglowego przez dostawców, tj. przez linie lotnicze, armatorów i przewoźników do 2030 roku. Program Net Zero Carbon zakłada trzy obszary działania: wykrywanie, redukcję i kompensację CO2. Kuehne + Nagel inwestuje w różne projekty środowiskowe oparte o kompensację dwutlenku węgla. Pomagają one zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez pobieranie węgla z atmosfery, jednocześnie poprawiając warunki życia lokalnych społeczności oraz chroniąc różnorodność biologiczną i dziką przyrodę. Te dobrowolne środki kompensacyjne są zgodne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Otto Schacht, członek zarządu Kuehne + Nagel International AG odpowiedzialny za spedycje morską, komentuje: Dzięki programowi Net Zero Carbon, firma Kuehne + Nagel uznaje swoją odpowiedzialność za środowisko, ekosystemy i przede wszystkim za ludzkość. Przystępując do sojuszu, wspieramy cele niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jesteśmy zdania, że sektor prywatny również musi wnieść swój wkład w ochronę naszego wspólnego środowiska.

 • Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
 • ul. Spedycyjna 1
 • 62-023 Gądki
 • PL

Pozostałe notatki

Darmowe webinarium Kuehne + Nagel – Pociąg z Chin

 • 22.01.2020

Pociąg z Chin to temat bezpłatnego webinarium organizowanego przez firmę Kuehne + Nagel. Rok 2019 był czasem uruchamiania i testowania nowych połączeń pomiędzy Chinami i Polską. Szczególny nacisk położony został na doskonalenie jakości, powtarzalności oraz czasu tranzytu. Był to również rok bicia kolejnych rekordów ilości pociągów wyprawionych Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Kuehne + Nagel przyspiesza swój rozwój w regionie Azji i Pacyfiku

 • 21.01.2020

Po udanym połączeniu trzech europejskich regionów, wysokim wzroście gospodarczym i pomyślnej integracji trzech kluczowych przejęć w Ameryce Północnej, firma w nadchodzących latach zamierza skoncentrować się na rozwoju regionu Azji i Pacyfiku.

Mazars informuje o doskonałych wynikach za 2019 rok

 • 21.01.2020

Bezprecedensowy wzrost przychodów o 10,4% (wzrost organiczny 9%). Przełomowy rok w dziedzinie ekspansji międzynarodowej. Dobre perspektywy osiągnięcia celów na 2020 rok.

Rödl & Partner o najważniejszych zmianach w podatkach w 2020 roku

 • 14.01.2020

„10 najważniejszych zmian w podatkach w roku 2020” to opracowanie, w którym w przystępny sposób omówiono kwestie mogące istotnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw i odpowiedzialność podatników w bieżącym roku podatkowym.