Raport PwC: Global AI Jobs Barometr 2024

 • 05.07.2024
 • PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Raport przedstawia wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy, płace, umiejętności pracowników i ich produktywność.

report image
Szanowni Państwo,

Wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy, płace, kompetencje pracowników i ich produktywność, stanowi istotne zagadnienie, które będzie mieć niebagatelny wpływ na rentowność i przychody biznesu jutra.

W celu zwiększenia świadomości jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach, oraz, tego jak AI wpłynie na sektor i branżę prowadzonej przez Państwa działalności, zachęcamy do sprawdzenia najnowszego raportu: „PwC Global AI Jobs Barometer 2024”, który jest dostępny pod linkiem:
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport-global-ai-jobs-barometer.html?utm_source=email&utm_medium=email-external&utm_campaign=technologia-sztuczna-inteligencja&utm_content=raport-raport-global-ai-jobs-barometer-newsletter-email-email-external-05-07-2024

Z analizy zespołu PwC jednoznacznie wynika, że firmy i rządy już dziś powinny odpowiednio inwestować w umiejętności pracowników, aby mogli oni dostarczać wartość dla organizacji i rozwijać się na rynku pracy transformowanym przez sztuczną inteligencję.

Dla wielu gospodarek borykających się z niedoborami siły roboczej i niskim wzrostem produktywności, AI może stanowić szansę na rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i powstawanie nowych modeli biznesowych.

W celu pogłębienia kwestii wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, zapraszamy do treści raportu.  

Pozdrawiamy,
Zespół PwC Polska
 • PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Kancelaria White & Case doradzała przy największej z dotychczasowych emisji obligacji BGK w USA o wartości nominalnej 3,5 mld USD

 • 18.07.2024

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), największemu po Skarbie Państwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dwóch serii obligacji skierowanych na rynek amerykański o łącznej wartości 3,5 mld USD.

Kancelaria White & Case doradzała przy kolejnej emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego o wartości 500 mln PLN

 • 18.07.2024

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, terminie zapadalności przypadającym w dniu 4 lipca 2028 r. i zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,55%.

Miastoprojekt Wrocław wspiera zarządzanie energią w zakładzie utylizacyjnym w Gdańsku

 • 11.07.2024

Rozbudowa systemu monitoringu i agregacji danych energetycznych oraz poprawa skuteczności zarządzania energią w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. W czerwcu Miastoprojekt Wrocław podpisał umowę z gdańskim zakładem przetwarzania odpadów komunalnych.

Webinarium: Definicja budowli na potrzeby PoN Dlaczego projektowane zmiany nie zachowują statusu quo?

 • 05.07.2024

15 lipca 2024 godz. 10:00 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny