Kompleksowy audyt energetyczny dla Twojej firmy

  • Oferta wygasa z dniem:
  • 30.09.2021
Szczegóły oferty

Od 21 lat Grupa EWE zapewnia firmom dostęp do pełnego wachlarza usług z zakresu gazu ziemnego, energii elektrycznej, kogeneracji, dostaw ciepła, doradztwa energetycznego oraz telekomunikacji.


W ramach doradztwa energetycznego EWE oferuje między innymi audyty energetyczne, z których dotychczas skorzystało ponad 200 firm. Dodatkowo w ramach wsparcia dla firm audytorzy z Grupy EWE wykonali ponad 100 projektów w zakresie zarządzania energią, zrealizowanych w branżach: zaopatrzenie w energię, handel detaliczny, handel hurtowy, bankowość, spożywcza, chemia, żywność dla zwierząt, mieszkaniowa, instytucje socjalne i obróbka metali.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferowanego przez EWE kompleksowego audytu energetycznego, który w roku bieżącym wymagany jest przez ustawę o efektywności energetycznej.

W ramach takiego audytu EWE zapewnia m. in.:
·       
wykonanie przeglądu i analizy gospodarki energetycznej,

·       
wskazanie miejsc największego, ponadnormatywnego zużycia energii,

·       
określenie możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych zgodnych z BAT, umożliwiających redukcję zużycia energii,

·        wykonanie analizy i wskazanie potencjalnych działań umożliwiających obniżenie cen zakupu energii i usługi dostawy energii,
·       
wskazanie możliwości wykorzystania zielonej energii przez przedsiębiorstwo,

·        określenie rodzaju i zakresu koniecznych do przeprowadzenia działań, umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, a w konsekwencji obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
·        wskazanie metod i możliwych do pozyskania środków finansowych na wdrożenie proponowanych rozwiązań modernizacyjnych i proefektywnościowych.

Dołącz do grona zadowolonych przedsiębiorstw, które skorzystały już z oferty EWE!

Zapytaj o audyt - https://bit.ly/31eTvzy

Zobacz wszystkie usługi energetyczne EWE dla biznesu - https://bit.ly/3tT9ejM  • Oferta wygasa z dniem: 30.09.2021
Firma wystawiająca ofertę
  • EWE Polska sp. z o.o.
  • ul. Grunwaldzka 184
  • PL, 60-166 Poznań
Szczegóły
Szczegóły

Formularz kontaktowy

W celu wysłania oferty cenowej / zapytania proszę wypełnić poniższy formularz, a następnie nacisnąć przycisk 'wyślij'.