Wrocław, Szkolenie: Jak przygotować się na kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Najnowsze wytyczne RODO do wprowadzenia.

 • 18.04.2019 godz. 09:00 - 15:00
 • PL, 50-063 Wrocław
 • Plac Solny 20
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

W 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaplanował kontrole przedsiębiorców pod kątem przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego.

Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO w tych obszarach oraz właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne UODO w zakresie stosowania przepisów RODO.Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z procedurami chroniącymi przed wyłudzeniami danych osobowych w firmie.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników firm, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów:
‒ właścicieli firm, członków zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
‒ pracowników działów kadr i płac zobowiązanych do szczególnego traktowania danych pracowników;
‒ reprezentantów działów handlowych i marketingu wykorzystujących dane osobowe do sprzedaży usług i produktów firmy. 

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm prawniczych i doradczych.

Więcej informacji i zgłoszenia: https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/wroclaw-jak-przygotowac-sie-na-kontrole-urzedu-ochrony... 


report sponsors
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne.

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.

Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

 • 05.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie!

Szkolenie -Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

 • 29.03.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej", które odbędzie się w 29 marca 2019 r. w Warszawie.

Szkolenie - Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie

 • 08.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie", które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie!