VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

 • VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
 • Al. Rzeczypospolitej 14
 • 02-972 Warszawa
 • PL
Opis działalności
VdS – Sprawdzone. Potwierdzone. Bezpieczne.
www.vds.de/pl
www.vds.de/szkolenia
www.vds.de/wytyczne

VdS Schadenverhütung - międzynarodowy partner w dziedzinie bezpieczeństwa należy do wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfikujących na świecie. VdS zatrudnia około 500 ekspertów i oferuje spektrum usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych dot. naturalnych zagrożeń. Optymalne bezpieczeństwo zbudowane na bogatym ponad 114-letnim doświadczeniu opiera się na kompleksowym podejściu do ochrony przeciwpożarowej. VdS skutecznie łączy wszystkie aspekty związane z ochroną ppoż..

Zakres działalności VdS w Polsce obejmuje: kontrole instalacji przeciwpożarowych, weryfikacje projektów, egzaminy dla głównych odpowiedzialnych specjalistów, certyfikacje firm i usług. Centrum Edukacji VdS organizuje warsztaty specjalistyczne, szkolenia otwarte i dedykowane, które są prowadzone przez rzeczoznawców VdS. VdS wyznacza międzynarodowe standardy z zakresu techniki bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne VdS.  

Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce akredytowaną Jednostką Inspekcyjną typu A (Nr AK 036) wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji ppoż. wg norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO, CEA. Aktualne wydanie i zakres akredytacji: www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-inspekcyjne/AK%20036,podmiot.html
Wydarzenia

Warsztaty VdS: Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496 - moduł II

 • 09.04.2024 - 10.04.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Podczas warsztatów rzeczoznawcy przekażą unikatowe know-how z zakresu rozwiązań zabezpieczeń specjalnych w szczególnych przypadkach, takich jak: magazyny wysokiego składowania, pomieszczenia i urządzenia IT oraz strefy zagrożenia wybuchem. Warsztaty obejmują część teoretyczną i obszerną część praktyczną, bazują na najnowszych standardach VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496. Szkolenie prowadzone jest przez rzeczoznawców VdS. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z tej tematyki serdecznie zapraszamy również na I moduł warsztatów: „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej - moduł I". Kolejność uczestnictwa w modułach jest dowolna. Grupa docelowa: Biura projektowe specjalizujące się w projektowaniu instalacji SSP, firmy wykonawcze SSP, firmy wykonawcze przystępujące do procesu certyfikacji VdS, serwisanci SSP, zarządcy/użytkownicy instalacji SSP, inżynierowie ds. oceny ryzyka, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Czytaj więcej

Warsztaty VdS: Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 - moduł I

 • 20.02.2024 - 21.02.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Podczas warsztatów VdS Schadenverhütung „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej - moduł I” omawiane są główne zagadnienia dotyczące projektowania instalacji SSP według najnowszego standardu VdS 2095 – obejmującego najbardziej aktualne wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe z zakresu instalacji SSP. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z tej tematyki serdecznie zapraszamy również na II moduł warsztatów: „Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496 - moduł II". Kolejność uczestnictwa w modułach jest dowolna. Grupa docelowa: Projektanci i pracownicy firm wykonawczych SSP, firmy wykonawcze przystępujące do procesu certyfikacji VdS, serwisanci SSP, użytkownicy/zarządcy SSP, inżynierowie ds. oceny ryzyka, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Czytaj więcej

Szkolenie VdS: Instalacje mgły wodnej wg VdS

 • 27.02.2024 - 28.02.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wodnych instalacji gaśniczych – instalacji mgły wodnej: Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy technologii gaśniczych za pomocą mgły wodnej oraz najważniejsze aspekty dotyczące projektowania instalacji. Na szkoleniu rzeczoznawcy VdS przedstawią różnice pomiędzy nisko- i wysokociśnieniowymi instalacjami oraz objaśnią podstawowe założenia dotyczące kontroli skuteczności i wymiarowania. Szkolenie adresowane jest do osób dysponujących podstawową wiedzą na temat wodnych urządzeń gaśniczych, dla pracowników firm wykonujących instalacje mgły wodnej, pracowników obsługi technicznej instalacji mgły wodnej, projektantów, użytkowników obiektów, inspektorów nadzoru, ubezpieczycieli oraz pracowników instytucji/ urzędów zajmujących się ochroną przeciwpożarową, głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Czytaj więcej

Szkolenie VdS: Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS – pełny zakres

 • 24.09.2024 - 27.09.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Podczas szkolenia VdS Schadenverhütung „Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS – pełny zakres” omawiane są główne zagadnienia dotyczące projektowania instalacji SSP według najnowszego standardu VdS 2095 – obejmującego najbardziej aktualne wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe z zakresu instalacji SSP. Rzeczoznawcy VdS przekażą unikatowe know-how z zakresu rozwiązań zabezpieczeń specjalnych w szczególnych przypadkach, takich jak: magazyny wysokiego składowania, pomieszczenia i urządzenia IT oraz strefy zagrożenia wybuchem. Warsztaty obejmują część teoretyczną i obszerną część praktyczną. Szkolenie kierowane jest w szczególności do projektantów i pracowników firm wykonawczych SSP, firm wykonawczych przystępujących do procesu certyfikacji VdS, serwisantów SSP, użytkowników/ zarządców SSP, inżynierów ds. oceny ryzyka, głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Czytaj więcej

Szkolenie VdS: Instalacje tryskaczowe wg PN-EN i VdS – podstawy montażowe, jakościowe i przygotowanie do odbioru

 • 16.04.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Instalacja tryskaczowa jest jedną z najbardziej popularnych instalacji gaśniczych. Szkolenie VdS „Instalacje tryskaczowe wg PN-EN i VdS” zostało wprowadzone do naszej oferty z myślą o osobach zajmujących się montażem, kontrolą, konserwacją, a także użytkowaniem instalacji tryskaczowych. Podczas szkolenia zaplanowana jest zarówno część teoretyczna, jak i panel dyskusyjny, podczas którego nasi rzeczoznawcy odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania. Podczas szkolenia wskażemy zarówno wytyczne dotyczące prawidłowego wykonawstwa instalacji tryskaczowych, jak również zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy w trakcie tych prac. Szkolenie kierowane jest w szczególności do pracowników firm montażowych i wykonawczych, działów obsługi i serwisu z zakresu instalacji tryskaczowych, osób zdających egzamin na certyfikowanego przez VdS kierownika montażu (dot. firm z Certyfikatem VdS), głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl).

Czytaj więcej

Szkolenie VdS: Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wg PN-EN, VdS, NFPA, ISO - planowanie i nadzór

 • 14.05.2024 - 16.05.2024
 • PL 02-972, Warszawa

Program szkolenia "Stałe urządzenia gaśnicze gazowe - planowanie i nadzór" obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych, w tym m.in.: dobór rodzaju środka gaśniczego, aspekty związane z ochroną ludzi oraz zasady projektowania i wysterowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką oraz te, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych. W trakcie szkolenia rzeczoznawcy VdS w praktyczny sposób przedstawią obowiązki związane z kontrolowaniem i niezbędnymi inspekcjami dotyczącymi SUG gazowych. Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników firm wykonawczych i projektowych, inżynierów zajmujących się kontrolowaniem lub projektowaniem SUGG, do ubezpieczycieli, użytkowników i administratorów obiektów, inspektorów nadzoru, pracowników obsługi technicznej SUGG oraz pracowników instytucji/urzędów zajmujących się ochroną przeciwpożarową.

Czytaj więcej
 • VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
 • Al. Rzeczypospolitej 14
 • PL 02-972 Warszawa