Takenaka Europe GmbH-Branch in Poland

  • Takenaka Europe GmbH-Branch in Poland
  • ul. Irysowa 1
  • 55-040 Bielany Wrocławskie
  • PL
Opis działalności
TAKENAKA CORPORATION jest japońską najstarszą firmą architektoniczną, inżynierską i budowlaną z ponad 400-letnią tradycją datującą się od 1610 roku. Takenaka Europe została założona w 1973 roku w Dusseldorfie, potem nasza działalność uległa rozszerzeniu na 12 krajów Europy. Takenaka dotychczas zrealizowała ponad 1500 projektów w Europie. W Polsce firma zrealizowała ponad 100 projektów.
Zatrudniając globalnie ponad 10000 profesjonalistów i osiągając obrót ponad 10 miliardów EUR rocznie, Takenaka Corporation jest jedną z największych i najstarszych firm inżyniersko-budowlanych w świecie, która została oceniona przez „Forbes” jako najbardziej ceniona firmowa marka budowlaną.
Takenaka oferuje profesjonalne usługi consultingowe, projektowe, budowlane i serwisowe obejmujące wybór terenów pod inwestycje włącznie z ich analizą techniczną, koncepcję projektową, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, zarządzanie budową, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów przemysłowych, handlowych i ogólnego przeznaczenia.
Kompleksowe usługi świadczymy w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektrycznej i elektronicznej, spożywczej, logistycznej, chemicznej, farmaceutycznej, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej.
  • Takenaka Europe GmbH-Branch in Poland
  • ul. Irysowa 1
  • PL 55-040 Bielany Wrocławskie