RWE Renewables Poland sp. z o.o.

  • RWE Renewables Poland sp. z o.o.
  • ul. Prosta 32
  • 00-838 Warszawa
  • PL
Opis działalności

Jesteśmy motorem zwrotu w energetyce - i stawiamy sobie ambitne cele

Współczesne społeczeństwo przemysłowo-usługowe ma wiele kół ratunkowych: Sieci danych, mobilność, konkurencyjne branże, infrastruktura budowlana. Obszary te mają jedną wspólną cechę: wszystkie potrzebują energii elektrycznej - najważniejszej energii naszych czasów. Im bardziej postępuje cyfryzacja i elektryfikacja, tym większe jest zapotrzebowanie na stale dostępne, bezpieczne dostawy. Stawia to przed społeczeństwem poważne zadanie: zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej ochronie klimatu. RWE produkuje tę energię - czysto i bezpiecznie. Dużo inwestujemy w rozwój energii odnawialnych i technologii magazynowania. Dzięki naszej elastycznej ofercie elektrowni wspieramy bezpieczne dostawy energii.
  • RWE Renewables Poland sp. z o.o.
  • ul. Prosta 32
  • PL 00-838 Warszawa