Postęp S.A.

  • Postęp S.A.
  • ul. Strzelecka 1
  • 66-200 Świebodzin
  • PL
Opis działalności

Firma Postęp S.A. powstała w 1952 roku jako Spółdzielnia Inwalidów. Jej systematyczny rozwój doprowadził do skoncentrowania działalności w kilku dziedzinach: branży odzieżowej, medycznej, hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej oraz rozwoju w kierunku realizacji inwestycji przemysłowych. W 1996 roku Spółdzielnia została przekształcona w Spółkę Akcyjną. 

W roku 2000 Postęp S.A. uzyskała certyfikat ISO 9001. Przyznanie Certyfikatu ISO 9001 oraz AQAP 2120 nadane przez Wojskową Akademię Techniczną w roku 2014 jest dowodem na skuteczne realizowanie przez nas polityki jakości na najwyższym poziomie.
  • Postęp S.A.
  • ul. Strzelecka 1
  • PL 66-200 Świebodzin