Mazars Polska Sp. z o.o.

 • Mazars Polska Sp. z o.o.
 • ul. Piękna 18
 • 00-549 Warszawa
 • PL
Opis działalności
Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym [1] i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 42 000 specjalistów – 26 000 specjalistów w 92 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie. 
Spółka Mazars jest obecna w Polsce od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniając łącznie blisko 300 specjalistów.  

[1] W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego
Przedstawiciele
Oddziały
 • Mazars - biuro w Krakowie
 • ul. Modlińska 65
 • PL 31-545 Kraków
 • +48 12 431 10 88
 • krakow@mazars.pl
 • mazars.pl
 • Osoba do kontaktu
 • Jarosław Bochenek - Partner
Notatki prasowe

Mazars publikuje wyniki finansowe za rok 2019/2020

 • 10.02.2021

• Globalne przychody wzrosły o 7,8% do 1,9 mld euro w 2019/20 roku • Przyszłość określona w najbliższej czteroletniej strategii realizowanej przez nowo wybrany, zróżnicowany zespół kierowniczy • Podkreślenie znaczenia udziału w transformacji branży audytorskiej

Czytaj więcej
Raporty

Rynek e-commerce w Polsce : Perspektywy i strategie rozwoju firm

 • 04.2021

Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, Noerr, niezależna europejska kancelaria prawna oraz ośrodek analityczny SpotData opublikowały pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej raport branżowy pt. „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm. Raport 2020”. W raporcie przedstawione zostały najważniejsze dane na temat rynku, kluczowe trendy oraz sposoby konkurowania stosowane przez liderów branży w Polsce i na świecie. Z analizy Mazars, Noerr i SpotData wynika, że: • Rynek handlu detalicznego e-commerce, po skokowym wzroście obrotów w 2020 roku, osiągnął wartość 70 mld zł i może dalej rosnąć w dwucyfrowym tempie. • Rozwój biznesów w Internecie przyspieszyła bezpośrednio pandemia COVID-19, zwiększając jednocześnie konkurencję na rynku. • Bez inwestycji w nowe rozwiązania logistyczne, technologiczne czy marketingowe wielu firmom może być trudno osiągać zadowalające wyniki.

Czytaj więcej

Odporność pomimo Covid-19: Nowy coroczny barometr opinii Mazars pokazuje, że szefowie firm są zaskakująco optymistyczni co do przyszłości

 • 02.2021

Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza publikuje dziś „Barometr C-suite Mazars 2020”, czyli kompleksowy raport na temat opinii członków zarządów i kierownictwa oraz ich prognoz na 2021, sporządzony na podstawie wypowiedzi ponad 500 menadżerów najwyższego szczebla na całym świecie: • 58% członków kadry zarządzającej firm spodziewało się wyższych przychodów w 2020 niż w 2019 i prawie trzy czwarte (71%) spodziewa się wzrostu w 2021 roku • Trendy gospodarcze i technologiczne najprawdopodobniej będą wpływały na firmy w ciągu następnych 3-5 lat; firmy przekonane o umiejętności odpowiedniego reagowania • Rozważanie długoterminowych inwestycji sugeruje, że firmy szykują się na nowy start

Czytaj więcej
 • Mazars Polska Sp. z o.o.
 • ul. Piękna 18
 • PL 00-549 Warszawa