DB Cargo Polska S.A.

  • DB Cargo Polska S.A.
  • ul. Wolności 337
  • 41-800 Zabrze
  • PL
Opis działalności
DB Cargo Polska S.A. jest częścią wiodącego towarowego przewoźnika kolejowego w Europie DB Cargo AG, łączącego spółki kolejowych przewozów towarowych, należące do Deutsche Bahn - jednej z największych grup logistycznych na świecie. DB Cargo jest obecna niemal na wszystkich krajowych rynkach europejskich, od Hiszpanii po Rosję, od Szwecji po Włochy a od 2013 roku, również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wizją Spółki jest bycie dostawcą premium towarowych przewozów kolejowych w Polsce w ramach silnej europejskiej sieci DB Cargo. Dla firmy oznacza to realizację strategii w następujących obszarach: dostarczanie usług wysokiej jakości, rentowny wzrost, atrakcyjne środowisko pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.

Oferujemy usługi spedycyjno-przewozowe w tranzycie, eksporcie i imporcie, zarówno do i z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja, Białoruś), krajów bałtyckich oraz innych części Europy. Spółka posiada doświadczenie w transporcie paliw stałych, wyrobów stalowych, materiałów budowlanych, głównie kruszyw, żużlu, popiołów, towarów przemysłowych i produktów konsumpcyjnych oraz transportach dla branży motoryzacyjnej. Firma realizuje również przewozy kontenerów i ładunków ponadgabarytowych. Do szerokiego wachlarza usług należą również usługi bocznicowe oraz remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. Dzięki dostępowi do portu morskiego w Szczecinie DB Cargo Polska oferuje transport nie tylko z/ do portu do/z wewnątrz kraju. 
  • DB Cargo Polska S.A.
  • ul. Wolności 337
  • PL 41-800 Zabrze