Bucher Unipektin sp. z o.o.

  • Bucher Unipektin sp. z o.o.
  • ul. Lubomirskich 1e
  • 37-200 Przeworsk
  • PL
Opis działalności

Budujemy i sprzedajemy linie odbioru owoców, młyny, prasy, instalacje filtracyjne i wyparki, a także suszarnie próżniowe i prasy do osadów ściekowych.

Bucher Unipektin jest Państwa kompetentnym partnerem i dostawcą pojedynczych maszyn i kompletnych systemów do separacji ciała stałego i cieczy, filtracji, obróbki soków i produkcji koncentratów. Technologie dla napojów są stosowane głównie w produkcji soków owocowych i przecierów, a także w filtracji piwa. Oferujemy jednak również rozwiązania dla soków warzywnych i cytrusowych, aromatów i ekstraktów roślinnych, a także specjalne zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Budujemy również przemysłowe systemy suszenia próżniowego i mrożenia (liofilizacji). Ich obszary zastosowań obejmują produkty instant dla przemysłu zup i napojów.

Kolejnym obszarem działalności jest technologia ochrony środowiska, gdzie osiągamy sukcesy w odwadnianiu osadów ściekowych i przemysłowych, jak również w separacji ciała stałego od cieczy w oczyszczalniach wody pitnej.


  • Bucher Unipektin sp. z o.o.
  • ul. Lubomirskich 1e
  • PL 37-200 Przeworsk