B-Connect GmbH

  • B-Connect GmbH
  • Martinstraße 22-24
  • 50667 Köln
  • DE
Opis działalności

Nasza oferta ...
... doradzamy przedsiębiorstwom w kontaktach z politykami na szczeblu federalnym, stanowym, lokalnym i europejskim 
... działamy w Brukseli, Berlinie i na poziomie niemieckich krajów związkowych.  
... jesteśmy zaangażowani w Komisji ds. Stosunków Gospodarczych Europy Wschodniej (Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft)
... udzielamy pomocy w zakresie inwestycji w sektorze publicznym  
... jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania mediami i komunikacją  
... towarzyszymy branży nieruchomości w kraju i za granicą  
... wspieramy i promujemy procesy fuzji i przejęć oraz sukcesji firm  
... znamy się na finansowaniu, inwestycjach i koncepcjach politycznych w sektorze zdrowia
... wspieramy koncepcję zrównoważonego zarządzania odpadami w branży recyklingu i energetyki
... wspieramy reorientację przemysłu motoryzacyjnego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju  
... jesteśmy partnerami w kontaktach w sprawach bezpieczeństwa cywilnego i wojskowego  
... współpracujemy z doskonałymi partnerami


  • B-Connect GmbH
  • Martinstraße 22-24
  • DE 50667 Köln