25. Raport CEO Survey. Wartość, kitóra ma znaczenie.

  • 15.02.2022
  • PwC Polska
  • ul. Polna 11
  • 00-633 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Badanie CEO Survey potwierdza odporność światowej gospodarki i zdolność prezesów do radzenia sobie w warunkach niepewności. Obaw oczywiście nie brakuje - a najczęściej wśród ryzyk polscy prezesi wymienili czynniki makroekonomiczne. Wysoka inflacja i niskie inwestycje to wyzwania dla ich działalności. Ale import, eksport, popyt konsumpcyjny, dynamika wzrostu PKB te elementy dodają wiatru w żagle optymistom, którzy widzą swoje nisze rynkowe na świecie. Prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu światowego PKB pozostają dobre, stąd też tak wysoki odsetek respondentów spodziewających się przyspieszenia gospodarki Zapraszamy do lektury polskiej edycji CEO Survey.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PwC Polska
  • ul. Polna 11
  • 00-633 Warszawa
  • PL
Szczegóły