PKF Alert - Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  • 08.02.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Problematyka podatków oraz innych świadczeń ponoszonych na rzecz państwa to także historia licznych sporów między władzą publiczną a podatnikami. W kontekście tych sporów powołuje się czasem sentencję Cycerona - Fiscus non erubescit - Skarb Państwa nie rumieni się ze wstydu. Aktualność powyższego stwierdzenia bywa widoczna m.in. na gruncie problematyki wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zagadnienie to jest obecnie szeroko omawiane, a to z uwagi na fakt, iż organy podatkowe często ulegają pokusie instrumentalnego wykorzystania przepisów prawa, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły