Uczestnictwo w spółce powstałej w wyniku transgranicznej transformacji

  • 26.01.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
W dniu 23 grudnia 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (dalej: „Projekt Ustawy” lub „Ustawa”).

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły