PKF Alert - Czas na rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia ochrony sygnalistów

  • 15.07.2021
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Pojęcie ochrony sygnalistów wiąże się z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej zwanej „Dyrektywą”), która zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do implementacji jej zapisów do dnia 17 grudnia 2021 r.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły