Rynek e-commerce w Polsce : Perspektywy i strategie rozwoju firm

  • 29.04.2021
  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, Noerr, niezależna europejska kancelaria prawna oraz ośrodek analityczny SpotData opublikowały pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej raport branżowy pt. „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm. Raport 2020”. W raporcie przedstawione zostały najważniejsze dane na temat rynku, kluczowe trendy oraz sposoby konkurowania stosowane przez liderów branży w Polsce i na świecie. Z analizy Mazars, Noerr i SpotData wynika, że: • Rynek handlu detalicznego e-commerce, po skokowym wzroście obrotów w 2020 roku, osiągnął wartość 70 mld zł i może dalej rosnąć w dwucyfrowym tempie. • Rozwój biznesów w Internecie przyspieszyła bezpośrednio pandemia COVID-19, zwiększając jednocześnie konkurencję na rynku. • Bez inwestycji w nowe rozwiązania logistyczne, technologiczne czy marketingowe wielu firmom może być trudno osiągać zadowalające wyniki.
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły