Definiowanie środowiska pracy na nowo. Przyszłość biur – jak się do niej przygotować?

  • 05.03.2021
  • Kinnarps Polska Sp. z o.o.
  • ul. Puławska 354/356
  • 02-819 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Wraz ze zmianami społecznymi zmienia się też sposób, w jaki postrzegamy pracę i biura, z których korzystamy. Ze względu na pandemię COVID-19 wiele osób pracowało z domu, niezależnie od własnych chęci, warunków, czy stopnia swojego przygotowania. Tę sytuację określa się mianem globalnego eksperymentu dotyczącego pracy zdalnej, którego efekty zaczynają być widoczne. Dzięki rozmowom ze specjalistami z całej Europy, Kinnarps określił wyzwania, potrzeby i możliwości, jakie stwarza nowa rzeczywistość – i przedstawia je w swoim raporcie pt. Definiowanie środowiska pracy na nowo.
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • Kinnarps Polska Sp. z o.o.
  • ul. Puławska 354/356
  • 02-819 Warszawa
  • PL
Szczegóły