Odporność pomimo Covid-19: Nowy coroczny barometr opinii Mazars pokazuje, że szefowie firm są zaskakująco optymistyczni co do przyszłości

  • 10.02.2021
  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza publikuje dziś „Barometr C-suite Mazars 2020”, czyli kompleksowy raport na temat opinii członków zarządów i kierownictwa oraz ich prognoz na 2021, sporządzony na podstawie wypowiedzi ponad 500 menadżerów najwyższego szczebla na całym świecie: • 58% członków kadry zarządzającej firm spodziewało się wyższych przychodów w 2020 niż w 2019 i prawie trzy czwarte (71%) spodziewa się wzrostu w 2021 roku • Trendy gospodarcze i technologiczne najprawdopodobniej będą wpływały na firmy w ciągu następnych 3-5 lat; firmy przekonane o umiejętności odpowiedniego reagowania • Rozważanie długoterminowych inwestycji sugeruje, że firmy szykują się na nowy start
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły