Pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony wynikające z faktur VAT wystawionych tytułem usług reklamowo–promocyjnych – wyrok WSA

  • 09.07.2019
  • Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.
  • Al. Jerozolimskie 181 B
  • 02-222 Warszawa
  • PL
Samo posiadanie faktury nie jest wystarczającą podstawą, aby odliczyć podatek w niej naliczony, a uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje wtedy, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktowi zdarzenia gospodarczego – w szczególności, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało. Zapraszamy do pełnego raportu.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.
  • Al. Jerozolimskie 181 B
  • 02-222 Warszawa
  • PL
Szczegóły