PKF Alert - Metoda ceny odprzedaży – jako jedna z metod weryfikacji ceny transferowej

  • 24.04.2023
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Od 2019 r. podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych, w zdecydowanej większości (istnieją pewne wyjątki wyłączające obowiązek) muszą również spełnić wymóg sporządzenia analizy porównawczej, której celem jest weryfikacja rynkowego charakteru ustalonej ceny transferowej. Weryfikacji tej w zależności od charakteru transakcji, dokonuje się najczęściej za pomocą konkretnych metod przewidzianych w Ustawie o CIT. Jedną z nich jest metoda ceny odprzedaży.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły