Dobra passa na warszawskim rynku biurowym w 2018 roku

  • 19.02.2019
  • Knight Frank Sp. z o.o.
  • ul. Mokotowska 49
  • 00-542 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Elżbieta Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku, Knight Frank Agnieszka Ilińska, Konsultant w Dziale Badań Rynku, Knight Frank Rok 2018 zakończył się pozytywnie dla warszawskiego rynku biurowego. Najwyższy w historii popyt na powierzchnię biurową oraz najmniejsza od lat nowa podaż dostarczona na rynek, przyczyniły się do spadku współczynnika pustostanów, który okazał się najniższy od 2012 roku. Deweloperzy widząc zainteresowanie po stronie najemców wciąż pozostają aktywni w stolicy, w wyniku czego na etapie budowy znajduje się rekordowy wolumen powierzchni biurowej.
company logo

Mogą Państwo pobrać raport w formie PDF.

  • Knight Frank Sp. z o.o.
  • ul. Mokotowska 49
  • 00-542 Warszawa
  • PL
Szczegóły