7 zasad RODO, które musisz znać, aby uniknąć kar finansowych

  • 15.02.2019
  • MintCloud // Profit Network sp. z o.o.
  • ul. Rakowiecka 28
  • 02-528 Warszawa
  • PL
W przepisach RODO sformułowanych zostało siedem zasad przetwarzania danych osobowych. 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości; 2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych; 3. Zasada minimalizacji danych; 4. Zasada prawidłowości danych; 5. Zasada ograniczenia przechowania danych; 6. Zasada integralności i poufności danych; 7. Zasada rozliczalności. Co to właściwie znaczy? Zasady brzmią przecież jasno, wydają się być oczywiste w obecnych przepisach. Niestety, niezupełnie tak jest.
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • MintCloud // Profit Network sp. z o.o.
  • ul. Rakowiecka 28
  • 02-528 Warszawa
  • PL
Szczegóły