PKF Alert - Podatek u źródła WHT – zmiany wprowadzone Polskim Ładem 3.0 od 1 stycznia 2023 r.

  • 13.12.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
25.10.2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0), która nowelizuje m.in. przepisy odnoszące się do WHT. Kluczowym celem uchwalonych zmian w obszarze regulacji o podatku u źródła (ang. withholding tax) jest urealnienie lub złagodzenie obowiązującego od 01.01.2019 r. mechanizmu poboru tego podatku, nazywanego w skrócie mechanizmem pay & refund.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły