PKF Alert - Defence file – dlaczego go potrzebujesz i jak zrobić to dobrze? Perspektywa pełnomocnika. Cz. I

  • 07.11.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Defence file można opisać różnie. W uproszczeniu, są to dokumenty lub dane utrwalone w innej formie, które w założeniu mają pomóc podatnikowi w obronie jego stanowiska w toku potencjalnych przyszłych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, a nawet postępowania sądowoadministracyjnego.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły