PKF Alert - Zasada jawności materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym i jej ograniczenie ze względu na interes publiczny

  • 19.09.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Strona postępowania podatkowego ma prawo wglądu w akta swojej sprawy. Nie jest to uprawnienie jednorazowe. Podatnik może uzyskać dostęp do materiału dowodowego wielokrotnie. Decyzja w tym zakresie leży po stronie uprawnionego. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły