PKF Alert - Kryteria zwrotu VAT w terminie 15 dni

  • 25.05.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku VAT naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnikom przysługuje prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W celu skorzystania ze zwrotu VAT podatnicy wykazują nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad należnym, a następnie wskazują termin dokonania zwrotu.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły