PKF Alert - Wykonanie zapisu testamentowego pomniejsza podstawę opodatkowania przy zbyciu odziedziczonej nieruchomości

  • 10.05.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1618/19, stwierdził, że podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości, ma prawo uwzględnić w rozliczeniu podatkowym wartość wykonanego zapisu testamentowego, którym było obciążone dziedziczenie zbytej nieruchomości.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły