Według barometru Mazars C-Suite 2021, kadry zarządzające są gotowe do reagowania na nadchodzące trendy i transformacje: ale czy potrafią przekuć słowa w czyny?

  • 22.04.2022
  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły
· Przedsiębiorstwa twierdzą, że najbardziej prawdopodobne są transformacje w zakresie technologii (68%) i strategii zrównoważonego rozwoju (62%). · ESG zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów kadry zarządzającej: trzy czwarte badanych firm planuje zwiększyć inwestycje w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, a większość podjęła publiczne zobowiązania dotyczące szeregu kwestii ESG. · Badania wskazują jednak na rozdźwięk między intencjami a działaniami.
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • Mazars Polska Sp. z o.o.
  • ul. Piękna 18
  • 00-549 Warszawa
  • PL
Szczegóły